Finns för dig när du av någon anledning inte har möjlighet komma. Du kan tex få medial vägledning, samtal, coachning, syra/bas konsultation, medicinsk avläsning samt rådgivning mm per telefon

Antingen så ringer vi ett vanligt samtal eller ett videosamtal.

Detta bestämmer du inför varje tillfälle.