Denna healing teknik Usui ReiKi (den ursprungliga japanska principerna) är enkel att lära sig och använda. Den hjälper dig fylla på vardagen med kärleksfull energi. Du får hjälp att omprogrammera osunda tankar och känslor till kärleksfulla tankar och känslor.

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder “universell” och ki, som betyder “livsenergi” och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i “lägre” energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.

Reiki grundkurs “Shoden” =  den första läran.

I grundkursen ReiKi steg 1 ”Shoden” får du lära dig Dr. Mikao Usui traditionella Japanska ReiKi, även kallad Usuis naturliga healingsystem. Det första steget i reiki hjälper dig att utvecklas på ett personligt plan och öka din andliga tillväxt.

Reiki grundkurs ”Shoden” teknik och behandling fokuserar på vårt fysiska jag, kroppen, våra tankar och känslor och samspelet till andra människor. Du lär dig en fantastisk healing teknik, ReiKi är till för alla oavsett tidigare kunskaper.

Behandlingstekniken är mycket enkel, man placerar sina händer i olika positioner på mottagaren, för att aktivera och öka kroppens energiflöde. Kroppen svarar med avslappning och kan därmed bla utsöndra hormoner som är stressreducerande, smärtlindrande och hjälpa kroppens självläkande förmåga. Effekten blir djupt avslappnande, spänningar och känslor som lagrats i kroppen kan frigöras på ett lugnt, tryggt och kärleksfullt sätt.

Det som ingår i Steg1 ReiKi – Shoden är;

ReiKi historia samt kunskap om ReiKi japanska ursprung

 • ReiKisymbolen – dess kraft och syfte
 • Tips på hur du kan använda symbolen
 • Aktivering och utrensning
 • Förberedelser inför under och efter en reiki behandling
 • Skräddarsydda Meditationer – Dagliga – Fördjupade för egenutveckling
 • Chakrakunskap – energimedvetenhet och energianatomi
 • Aurakunskap – så kan du arbeta med ditt eget energifält
 • Etik och moral kring reiki
 • Gokai – Reikins 5 levnadsprinciper, för närvaro och andlig tillväxt.
 • Byosen – de 5 handsensationerna
 • Handpositioner för ReiKi på sig själv – självbehandling
 • Chakrabalansering
 • Förberedande teknik – Byosen
 • Handpositioner för helkropp ReiKibehandling
 • Snabbreiki
 • Gruppreiki
 • Hemuppgifter för diplom

Hur fungerar Reiki?

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur. Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Forskningsprojekt har visat att Reikibehandlingar ger positiva resultat för välmående och hälsa på både fysisk, mental och andlig nivå. WHO har godkänt Reiki som friskvård. I Sverige är det godkänt som friskvård av Skatteverket och både behandling och utbildning är avdragsgill.