Rei betyder universell & Ki betyder livsenergi

http://lugnet.bokadirekt.se

ReiKi behandling!
En ReiKi behandling är djupt avslappnande och återställer balansen i kroppen. I vår stressade och pressade kultur är det viktigt med stillhet, avslappning som ger oss den återhämtning vi så väl behöver. De flesta känner hur en lugn och djupt avslappnande känsla infinner sig – Ibland händer det att mottagaren somnar.

Det är tecken på att man är fri från motstånd och släpper in de läkande ReiKi energierna i kroppen. Vissa personer kan känna hur gamla obearbetade händelser, erfarenheter mm kommer upp till ytan igen. ReiKi visar kroppen vart den stagnerade energi uppkom (cellminne) då frigörs dessa blockeringar och vi får nytt perspektiv på händelseförloppet. Resultatet av den frigjorda energin kan bli t.ex. bli ett förlösande skratt, eller att tårar av sorg väller fram, tillfälligt ökad smärta när ReiKi energin arbetar med en blockering.

Var och en har sin egen upplevelse av ReiKi behandling. Upplevelserna varierar mycket i från person till person. En av anledningarna till det är att ReiKi energin går dit den mest behövs. Det är också olika hur stor mängd energi man är öppen för att ta emot och hur fritt ReiKi strömmar i kroppen.

Behandlingarna kan också resultera i en upplösning av de inre barriärerna, som tidigare har förhindrat ett själsligt växande. Ofta finner man lösningar på sina problem, och det är inte ovanligt att man får mod till att ta vissa avgörande steg till förändringar. Det händer ofta att mottagaren får nya idéer och visioner; såsom att byta jobb, sluta röka, börja motionera, börja meditera, bli vegetarian eller att till och med bli ReiKi utövare (healer)
Fysiskt så blir kroppen balanserad ReiKi behandling, bla vårt nervsystem, hormoner, muskler slappnar av mm

Hela kroppen blir renad, balanserad och påfylld i samma behandling.
ReiKi energin renar också kroppen från gifter, detta kan ibland orsaka fysiska avgiftningssymtom. Det kan vara ökad utsöndring av kroppsvätskorna; t.ex. rinnande ögon, upphostande av slem, ökad urinavgång, diarré.
Även via huden försvinner gifter och slaggprodukter, vilket kan visa sig i utslag.
Det är också möjligt att man får en kort feberattack eller tillfälligt ökad smärta, även från gamla latenta skador.
Dessa utrensningsreaktioner kan jämföras med de som brukar uppstå under en fasteperiod.
Man ska inte betrakta dem som sjukdomssymtom, utan som viktiga medel för att uppnå hälsa.
Alla är de ett resultat av en absolut naturlig reningsmekanism.

Frigör stress och spänningar.

Upphöjer kroppen till en total avslappningsnivå.

Balanserar kroppens energier.

Ökar och stärker energiflödet.

Löser upp energiblockeringar.

Renar kroppen från gifter och slaggprodukter.

Ökar medvetandegraden; tänker klarare.

Ökar kreativiteten.

Frigör känslor, så de kommer upp till ytan; medvetandet.

Hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning.

Positiv utveckling på alla nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt, andligt.

ReiKi den Universella Livsenergin arbetar med orsakerna till problemen, och anpassar sig till mottagarens behov. Energin kommer in i hela människan – hennes kropp, tankar, känslor och själ, och detta ger mottagaren naturliga möjligheter att läka sig själv. Därför medför en Reikibehandling många varierande resultat:

Reikin bidrar till läkning på många områden; ryggont, hudproblem, sårskador, huvudvärk, förkylningar, influensa, brännskador, migrän, närsynthet, fibromyalgi, etc. Reikin kan också vara till stor hjälp vid trötthet, insomningsbesvär och brist på självförtroende. Det finns även rapporter om människor som med hjälp av Reiki tillfrisknat från allvarligare sjukdomar.

Boka Din tid; http://lugnet.bokadirekt.se

Det börjar nu att dyka upp vetenskapliga studier om Reikins effekter: Benor har samlat flera studier om healing och funnit att Reiki-healing påvisat positiva effekter vid smärta, oro, och depression. (7)

Även om Reikin har bidragit till läkning på många områden kan den aldrig ersätta medicinska diagnoser och behandlingar. Vid allvarligare problem ska alltid läkare uppsökas först. Om en person med allvarlig sjukdom vill bli behandlad med Reiki, bör denne även fortsätta att gå till sin läkare.

Vår livsenergi påverkas mycket av våra tankar och känslor: Hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Negativa tankar och känslor försämrar livsenergins strömningar och är utmattande, medan glädjande tankar och känslor fyller på oss med livsenergi.
Eftersom vi människor har negativa känslor och tankar då och då så har vi mer eller mindre stagnerad livsenergi (blockeringar) i kroppen. Problemen tex utmattning, spänningar, värk mm uppstår dock när blockeringarna blir långvariga, när man har fastnat i ett negativt känslo- och tankemönster. Det är dessa blockeringar som kan vara underliggande orsaker till olika sjukdomssymtom. Då är det ej kroniska eller genetiskt ärvda sjukdomar vi pratar om som behöver läkarvård.

All levande materia är beroende av livsenergin. Lite om energimedicin) I människokroppen kommer den huvudsakligen in genom vår aura och fyller på våra sju stora energicentra, vilka kallas chakra. Inne i kroppen har vi ett nätverk av energibanor, meridianer som är styrreglerare
till akupunkturpunkter.
Allting har också ett energifält runt sig, som vi oftast benämner aura på växter kallas det också fotosyntes. Livsenergin ger kraft till våra organ, hormoner och celler mm i kroppen. När energiflödet störs eller hindras, störs också funktionerna i kroppen. Ofta kallas dessa energistörningar av stagnerad livsenergi för blockeringar.

När vi fyller på med livsenergi så blir resultatet att den negativa energin upplöses och försvinner. På detta sätt så renas energibanor och livsenergi fylls på. Vår upplevelse är att livskraften vänder åter och flödar fritt. Vi känner oss pigga, glada och lyckliga. När livsenergin åter flödar fritt så får kroppen möjligheta att självläka.För att processen av självläkning ska komma i gång och fortlöpa är det viktigt att personen är öppen och villig att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Denna utveckling tar olika lång tid för oss. Ofta återfaller vi i våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, när vi är medvetna om dem.

Reiki, den Universella Livsenergin, är energi som återställer och balanserar kroppen och energifältet (auran). En sammanfattning är att ReiKi är allt som existerar i universum. Vi kan igenom symboler, färger, siffror och ljud som universum sammansmälta livsenergi är uppbyggd av.

Denna sammansättning av kunskap tar många år att lära sig och då är ReiKi fantastiskt. ReiKi energi är ett slutet system som är lätt att lära sig. Ett ovärderligt och kraftfullt energisystem som bildar en djupt läkande behandlingsmetod. Utövaren är en kanal till ReiKi energi som grundaren Mikao Usui Fick igenom meditationen på berget Kurama.