Livscoachning Lägger fokus på Här och nu och jobbar framåt.  Du är själv aktiv och bestämmer vart du vill och vilka mål du vill nå. Livscoachning, hjälper dig och se vad som du behöver göra eller förändra för att ta nästa steg.

Du får konkreta verktyg så du lär dig att ta dig fram till de mål du eller vi tillsammans har satt upp.
Jag ställer frågorna och du har svaren,  du går din väg framåt och med mig som coach så du når ända fram.

Vi böjar utifrån vart du är nu. Vi gör tillsammans en nulägesanalys. Använder oss av den och jobbar framåt tills målet är uppnått.

Livscoachning hjälper med;
* att fokuserar på det du vill förändra.
* att se dig själv och din verklighet i ett annat perspektiv
* att de övertygelser och hinder som begränsar dig blir
 tydliga.
* att få tillgång till dina resurser.
* att stimulera nya tankar.
* att se vad du behöver för att agera mot dina mål.

Vad kan du få ut av coachning?
*Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och
  initiativförmåga
*Koncentrera dig på det som är viktigt,
*Identifiera vad i ditt liv som ger dig ny energi
*Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter
*Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll eller
  ditt privatliv
*Du får klart för dig vad som hindrar dig från att göra
  vissa saker?
*Lär dig att hantera och minimera stress
*Upptäcka ditt mod och kraft på en ny nivå
*Se nya infallsvinklar, testa nya saker

Vid köp av 5 ggr klippkort för privatpersoner så bjuder jag på den 6:e gången

Boka Din tid; https://www.bokadirekt.se/boka-tjanst/lugnet-p%C3%A5-gr%C3%B6ngatan-friskhuset-f%C3%B6r-hela-dig-26278/life-coachning-992692

Stöd Samtal: Påminner om terapisamtal. Jag finns för dig med ett aktivt lyssnande, hjälper dig att hitta kärnan till ditt inre jag och bearbeta det du önskar.
Stödsamtal är bra När du behöver hjälp med tidigare händelser såsom obearbetad sorg, ärvda mönster som du behöver prata om och vill bli fri ifrån mm.