Denna behandling är djup avslappning med healing. Ett drömliknande tillstånd ungefär som strax innan du somnar.
Används för att tex sluta röka, gamla minnen som stör dig i vardagen mm. Alla händelser vi varit med om, alla tankar, alla känslor mm vi varit med om lagras i vårt cellminne. Ja, det blir en hel del. Att arbeta med sitt cellminne är behövligt när du kommit till en punkt där du medvetet väljer att omstrukturera ett mönster eller traumatiskt minne som inte tjänar sitt syfte längre.

Vi vet att vetenskapen forskat fram att vi byter celler med jämna mellanrum. Cellerna lagrar allt vi är med om, allt vi gör, upplever, tänker, känner mm. Då tänker vi logiskt att vi borde förnyas och läka. Ja det är det som är grundtanken men cellerna kopieras utifrån det tillstånd som är exakt i det ögonblick då förnyelsen sker. Har vi ett trauma inprogrammerat i cellen så behöver cellen transformeras innan den kan förnyas till ett annat tillstånd.

I denna behandling så pratar vi först igenom vad du behöver hjälp med. Därefter så ligger eller sitter du bekvämt och följer instruktioner som påminner om en guidad djup meditation. Du är hela tiden medveten om vad som sker och gör medvetet dina egna val under transformationen. Efteråt så är du fortfarande medveten om dina minnen men du har fått en neutral inställning så att de inte påverkar dig negativt längre.

Transformation betyder att omvandla något, så jag använder hjärnans naturliga sätt att uppfatta det som programmeras in.

Healing betyder att läka. I detta fall igenom en kärleksfull energiöverföring. Där du som kund får en upplevelse av att något nytt kommer. Kombinationen är förträfflig.