Samtal: När du behöver prata samt bearbeta sorg, gamla mönster mm.

Coachning: När du behöver hjälp att få verktyg med att sätta upp mål och se vägen till målet. Ta sig över hinder på vägen så du når ända fram.