Stöd Samtal: Jag finns för dig med ett aktivt lyssnande, hjälper dig att hitta kärnan till ditt inre jag och bearbeta det du önskar.
Stödsamtal är bra När du behöver hjälp med obearbetad sorg, gamla ärvda mönster som du vill bli fri ifrån mm.

LivsCoachning: Här lägger vi fokus på Här och nu och framåt Du är aktiv och bestämmer vart du vill och vilket mål du vill nå.
I coachningen så får du konkreta verktyg så du tar dig fram till det mål vi tillsammans har satt upp.
Jag ställer frågorna och du har svaren,  du går din väg framåt och med mig som coach så du når ända fram.